Obraz1

Wygodne świadczenie usług przy wykorzystaniu
podpisu kwalifikowanego bądź e-dowodu.

Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT

służy swą wiedzą i doświadczeniem mieszkańcom południowej części Podkarpacia, podkarpackim firmom
i instytucjom publicznym.
RZETELNIE, z pasją i zaangażowaniem wykonujemy swą pracę
zapewniając każdemu Klientowi pełną i profesjonalną obsługę procesu informatyzacji.

KROSOFT Złotym Dealerem ASSECO

DrodzyKrosoft Asseco Gold Dealer Państwo,
Oferujemy sprzedaż i wsparcie techniczne oprogramowania firmy ASSECO.
Jesteśmy Partnerem ze statusem Złotego Dealera ASSECO Business Solutions w zakresie dystrybucji systemów do zarządzania przedsiębiorstwem pakietu WAPRO ERP. Potwierdza to nasze kompetencje w oferowaniu Państwu usług firmy ASSECO. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy do niej nowych klientów!

 „Wszystkie usługi możesz aktywować z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
lub e-dowodu poprzez stronę www.”

Logotypy unijne

Projekt unijny

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0234/19-00 z dnia 12.10.2021 roku

„Wdrożenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów”

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020