Obraz1

Internet radiowy KROSOFT RADIONET

CENNIK PAKIETÓW internetu dostarczanego w technologii radiowej
– opłaty miesięczne
(ceny zawierają podatek VAT, cennik obowiązuje od 1 marca 2023 roku)

* Najszybszy pakiet dostępny w wybranych lokalizacjach, po uzgodnieniu z działem technicznym.

img

Internet radiowy

Internet radiowy jest takim typem sieci internetowej, w którym sygnał dociera do klienta drogą radiową (w częstotliwości od 2,4 do 5 GHz). Wysyłany sygnał jest cyfrowy, dlatego też wymaga odpowiedniego urządzenia do jego odbioru. Standardowa przepustowość tego rodzaju urządzenia wynosi maksymalnie 20 Mbps, ale można pokusić się również o przepustowość wynoszącą 50 Mbps.


Wśród licznych zalet internetu radiowego znajdziemy:

  • niską cenę
  • brak montowania przeszkadzających kabli, do odbioru wystarczy nadajnik oraz odbiornik
  • swobodę oraz łatwość dostępu do sieci
  • prosty montaż
  • możliwość połączenia z kablową siecią LAN
  • łatwą rozbudowę radiowej sieci internetowej oraz przyłączenie kolejnych komputerów

Internet radiowy jest dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy mieszkamy w małej miejscowości lub w takim miejscu, gdzie nie dociera inny sygnał i nie ma możliwości funkcjonowania innego kanału komunikacji (brak dostępu do sieci światłowodowych). Tego rodzaju sposób przesyłania informacji jest również tani i nie wymaga podpięcia niewygodnymi kablami.

img

* Najszybszy pakiet dostępny w wybranych lokalizacjach,
po uzgodnieniu z działem technicznym.

Cennik obowiązuje dla nowych Klientów. Dotychczasowi Klienci zostaną przełączeni po podpisaniu nowej umowy. W przypadku braku możliwości technicznych przełączenia na nowe pakiety będziemy się kontaktować z Abonentami w celu zaproponowania korzystnego rozwiązania.


Aktywacja :

1 zł brutto przy umowie na 24 miesiące;
159 zł brutto przy umowie na 12 miesiące;
400 zł brutto przy umowie na czas nieokreślony.

Oferta pakietów dodatkowych:

Nazwa usługi # Cena
Canal+ Prestige = 30 zł + dojazd do Klienta 1,10 zł za 1km
Usunięcie awarii nie z winy Klienta = bezpłatnie
Konfiguracja komputera, routera WiFi do internetu = 30 zł
Zmiana lokalizacji anteny w tym samym budynku = 60 zł
Przeniesienie anteny na inny budynek = 100 zł
Zmiana prędkości łącza z niższej na wyższą = bezpłatnie
Wymiana wadliwego zestawu klienckiego gdy zestaw kliencki jest własnością Dostawcy = bezpłatnie
Wymiana wadliwego zestawu klienckiego gdy zestaw kliencki jest własnością Użytkownika, został dostarczony przez Dostawcę i jest w okresie gwarancyjnym = bezpłatnie
Wymiana wadliwego zestawu klienckiego gdy zestaw kliencki jest własnością Użytkownika, został zamontowany przez Dostawcę i jest poza okresem gwarancyjnym = według cen rynkowych, z zastosowaniem 10% rabatu
Nieuzasadnione wezwanie serwisu = 50 zł
Wymiana wadliwego zestawu klienckiego gdy zestaw kliencki jest własnością Użytkownika i nie został zamontowany przez Dostawcę = według cen rynkowych
Przygotowanie dokumentów cesji = 50 zł
Stały adres IP = 10 zł

KROSOFT Złotym Dealerem ASSECO

Krosoft Asseco Gold DealerSzanowni Państwo!
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zostaliśmy docenieni i staliśmy się wyróżnionym Partnerem - ze statusem Złotego Dealera firmy ASSECO Business Soultions w zakresie dystrybucji systemów do zarządzania przedsiębiorstwem pakietu WAPRO ERP. Potwierdza to nasze kompetencje w oferowaniu Państwu usług i wsparcia technicznego firmy ASSECO.
Dziękujemy za współpracę i zapraszamy do niej!

Logotypy unijne

Projekt unijny

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0234/19-00 z dnia 12.10.2021 roku

„Wdrożenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów”

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020