Obraz1

PODPIS ELEKTRONICZNY

Oferujemy Państwu narzędzie jakim jest podpis elektroniczny (cyfrowy, kwalifikowany) CERTUM.
Spełnia on w pełni wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym.

Podpis jest bezpiecznym, wygodnym i nowoczesnym narzędziem, które służy m.in do:

 • rozliczania składek ZUS,
 • składania e-deklaracji,
 • składania wniosków o KRS,
 • korespondencji z GIIFGIODO i UFG,
 • podpisywania e-faktur

Pozwala oszczędzić czas i pieniądze umożliwiając zdalne poświadczenie o autorze dokumentów.

podpis elektroniczny CERTUM

 

Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych:

 • zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione,
 • jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów drogą elektroniczną z wieloma instytucjami,
 • możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu ,
 • zastąpienie dotychczasowej „dyskietki” w kontaktach z ZUS przez urządzenia, które można podłączyć do standardowych portów dostępnych w każdym komputerze klasy PC (np. USB),
 • znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów,
 • dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Logotypy unijne

Projekt unijny

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0234/19-00 z dnia 12.10.2021 roku

„Wdrożenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów”

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020