Obraz1

KROSOFT Gold Partner Asseco

KROSOFT Złotym Dealerem ASSECO

Krosoft Asseco Gold DealerSzanowni Państwo!
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zostaliśmy docenieni i staliśmy się wyróżnionym Partnerem - ze statusem Złotego Dealera firmy ASSECO Business Soultions w zakresie dystrybucji systemów do zarządzania przedsiębiorstwem pakietu WAPRO ERP. Potwierdza to nasze kompetencje w oferowaniu Państwu usług i wsparcia technicznego firmy ASSECO.
Dziękujemy za współpracę i zapraszamy do niej!

Logotypy unijne

Projekt unijny

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0234/19-00 z dnia 12.10.2021 roku

„Wdrożenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów”

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020