Obraz1

Referencje i podziękowania

O jakości naszej pracy niech świadczą nasze dzieła. Oto niektóre z naszych referencji:

List referencyjny od burmistrza Brzozowa

UG Brzozów

BURMISTRZ JÓZEF RZEPKA

Burmistrz Brzozowa zaświadcza, że Firma K.C.I.KROSOFT wybudowała infrastrukturę sieciową umożliwiającą dostęp do Internetu socjalnego i publicznych punktów dostępowych PIAP

List referencyjny od firmy Inwentech

INWENTECH GROUP Sp. z o.o.

PREZES PIOTR GREC

Firma KROSOFT posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej budowy i obsługi sieci radiowych pracujących zarówno w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz.

Jakość świadczonych usług i oferowanych produktów jest ceniona nie tylko przez takie instytucje jak nasza, ale również dużą grupę odbiorców usługi Wireless w zakresie projektowania, dostawy, instalacji, serwisu i utrzymania systemów radiowych.

List referencyjny od firmy Montonaft

Montonaft Sp. z o.o.

WICEPREZES PAWEŁ WOJNAR

Montonaft Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczu od dwóch lat współpracuje z Krośnieńskim Centrum Informatycznym KROSOFT. W tym czasie firma dała się poznać jako solidny i rzetelny partner. Wybór tej firmy na dostawę sprzętu komputerowego w ostatnich latach nie był przypadkowy bowiem jest ona znana na rynku z profesjonalnego podejścia do klienta i sprawnego serwisu.

List referencyjny od urzędu gminy Jasienica Rosielna

UG Jasienica Rosielna

WÓJT MAREK ĆWIĄKAŁA

Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej potwierdza, iż firma Krośnieńskie Centrum Informatyczne przy ulicy Kolejowa 1 w Krośnie jest wykonawcą instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Jasienica Rosielna.

List referencyjny od firmy ORTI

ORTI

KRZYSZTOF BOŚ

Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT Jastrząb Dariusz. Nasza współpraca rozpoczęła się na etapie realizacji projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Podziękowania od firmy ANKAS

ANKAS

ALINA PULNAR

W imieniu firmy ANKAS, pragnę polecić profesjonalne usługi świadczone przez firmę "KROSOFT" w zakresie dostarczania sygnału internetowego. Cenimy sobie przede wszystkim niezawodność i jakość połączeń osiągane przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań i technologii. Oczywiście nie możemy zapomnieć o doskonałej pomocy technicznej uzyskiwanej o każdej porze.

List referencyjny od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

PWSZ Krosno

KANCLERZ FRANCISZEK TERESZKIEWICZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie potwierdza, że Firma Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT w dniu 15-09-2011 dostarczyła sprzęt komputerowy i oprogramowanie (...)
Z pełną świadomością możemy stwierdzić, iż Firma wywiązała się profesjonalnie i terminowo z realizacją zamówienia.

Podziękowania od firmy CyerTech

CyberTech

RYSZARD SOLECKI

Podziękowanie dla firmy KROSOFT za udzieloną pomoc, wsparcie merytoryczne i techniczne w organizacji projektu edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem klocków LEGO i technologii komputerowych promującego rozwój wiedzy i umiejętności politechnicznych.

Poświadczenie należytego wykonania usługi

SAD OKRĘGOWY W KROŚNIE

WOJCIECH GUZIK

Niniejszym poświadczam, że Dariusz Jastrząb prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jastrząb Dariusz Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT z siedzibą w Krośnie ul. Wierzbowa 2 zrealizował dostawę sprzętu informatycznego marki NTT i LG. (...)

Poświadczenie gminy Wojaszówka

UG Wojaszówka

WÓJT SŁAWOMIR STEFAŃSKI

Wójt Gminy Wojaszówka poświadcza, że Pan Dariusz Jastrząb prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT realizował zadanie pn. "Inwestycja w kierunku poprawy poziomu edukacji na terenie Gminy Wojaszówka" - ZAKUP INNOWACYJNEGO WYPOSAŻENIA DLA PRZEDSZKOLI I GIMNAZJÓW.

List referencyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

PWSZ Krosno

KANCLERZ FRANCISZEK TERESZKIEWICZ

Firma Krośnieńskie Centrum Informatyczne w Krośnie, ul. Kolejowa 1 wygrała postępowanie przetargowe o zrealizowanie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego w lipcu 2013 roku na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
KROSOFT jest profesjonalną Firmą, dobrze przygotowaną do w/w zadań. Z realizacji umowy wywiązała się rzetelnie i terminowo.

Poświadczenie przez firmę FA Krosno należytego wykonania zlecenia

FA Krosno S.A.

WICEPREZEC KRZYSZTOF FRELEK

Firma FA Krosno S.A. reprezentowana przez Wiceprezesa Zarządu - Pana Krzysztofa Frelka oraz Panią Urszule Waliszewską - Prokurenta poświadcza niniejszym, iż Dariusz Jastrząb prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT zrealizował (...) zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji i rozbudowie sieci informatycznej w pomieszczeniach FA Krosno S.A.

Poświadczenie przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie należytego wykonania usługi

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

MGR INŻ PAWEŁ PERNAL

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie poświadcza, że Dariusz Jastrząb prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jastrząb Dariusz Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT z siedzibą w Krośnie ul. Wierzbowa 2 zrealizował na nasze potrzeby dostawy sprzętu poleasingowego.

List referencyjny gminy Brzozów

UG Brzozów

BURMISTRZ JÓZEF RZEPKA

Pan Józef Rzepka - Burmistrz Brzozowa poświadcza, że Dariusz Jastrząb prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jastrząb Dariusz Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT, ul. Wierzbowa 2, 38-400 Krosno w styczniu 2017 roku zrealizował dostawę i montaż sprzętu ICT dla szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Brzozów (...)

O naszym zaangażowaniu w prace prospołeczne niech świadczą inni:

Podziękowanie od Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych

Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe

FUNDACJA "OTWARTYCH SERC"

PODZIĘKOWANIE
dla Dariusza Jastrząb

za pomoc w organizacji
XV Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych w Krośnie

Podziękowanie Szkoły Podstawowej w Zmiennicy

Szkoła Podstawowa w Zmiennicy

DYREKTOR I GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Zmiennicy serdecznie i gorąco dziękują
KROSOFT Krosno
za dotychczasową owocną współpracę, za życzliwość, wrażliwość oraz wszelkie dobro.

Dyplom uznania od Klubu Pływackiego Masters Krosno

KLUB PŁYWACKI MASTERS KROSNO

MGR INŻ. MACIEJ KOZA - PREZES

DYPLOM UZNANIA
dla Pan Dariusz Jastrząb KCI - Krosoft


W imieniu Klubu Pływackiego Masters Krosno oraz Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie, składamy na Państwa ręce podziękowanie za wkład w rozwój i funkcjonowanie krośnieńskiego pływania Masters.

Podziękowanie od Klubu Pływackiego Masters Krosno

KLUB PŁYWACKI MASTERS

MGR INŻ. MACIEJ KOZA - PREZES

PODZIĘKOWANIE
otrzymuje Pan Dariusz Jastrząb KCI - Krosoft


W imieniu Klubu Pływackiego Masters Krosno oraz rodziców podopiecznego składamy serdeczne podziękowanie za bezinteresowną pomoc i wsparcie udzielone przy organizacji 2 Nocnego Charytatywnego Maratonu Pływackiego ...

Podziękowanie od Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Gałuszki w Przybówce

Publiczne Gimnazjum w Przybówce

DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA

PODZIĘKOWANIE
dla
Pana Dariusza Jastrząb
KROŚNIEŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE KROSOFT


za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną naszej Szkole.

Podziękowanie od Zespołu Szkół w Potoku

ZESPÓŁ SZKÓŁ W POTOKU

DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE, RODZICE ORAZ UCZNIOWIE

PODZIĘKOWANIE

Szanowny Pan
Dariusz Jastrząb
Firma "Krosoft"


Składamy serdeczne podziękowania na ręce Szanownego Pana za pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego na terenie Zespołu Szkół w Potoku w maju 2017r. (...)

Logotypy unijne

Projekt unijny

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0234/19-00 z dnia 12.10.2021 roku

„Wdrożenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów”

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020