Obraz1

Promocja na start

"PROMOCJA NA START"

Każdy klient, który wybierze taryfę internetu PRESTIŻ lub VIP lub cały pakiet internet+telewizja lub internet+telewizja+telefon mobilny z ww. taryfami, uzyskuje rabat na całość usług przez okres pierwszych 2 lub 3 miesięcy.
Kliknij, by otworzyć szczegółowe informacje o promocji.

Logotypy unijne

Projekt unijny

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0234/19-00 z dnia 12.10.2021 roku

„Wdrożenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów”

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020