Obraz1

Bon na laptop dla nauczyciela

Realizujemy indywidualne zamówienia pod zapotrzebowanie,
spełniające wymagania ministerialne.


Bon na laptop dla nauczycielaZasady programu:

1. Bon na laptopa przysługuje wszystkim nauczycielom klas IV-VIII, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r.

2. Wysokość bonu została ustalona na kwotę 2500 zł; w przypadku zakupu droższego laptopa należy dopłacić z własnej kieszeni. W przypadku tańszego laptopa niż 2500zł różnica nie zostanie zwrócona.

3. Za kwotę bonu (2500zł) można nabyć sam laptop; akcesoria i peryferia nie mogą być finansowane z kwoty bonu, można je dokupić dopłacając samodzielnie.

4. Oferowane przez nas laptopy spełniają wymagania ministerstwa na potrzeby realizacji bonu.


Informacja ministerialna:

https://www.gov.pl/web/nauka/bon-na-laptop-dla-nauczyciela
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ruszyl-program-laptop-dla-nauczyciela

Logotypy unijne

Projekt unijny

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0234/19-00 z dnia 12.10.2021 roku

„Wdrożenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów”

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020