Obraz1

Wykonawstwo

Jednym z kierunków naszej działalności jest szeroko rozumiane wykonawstwo. Projektujemy, wykonujemy i nadzorujemy systemy dostosowane do potrzeb Klienta:

1) Komputerowe sieci kablowe oraz bezprzewodowe

2) Sieci telefoniczne, zintegrowane z systemami central abonenckich

3) Niskonapięciowe instalacje elektryczne

4) Systemy monitoringu wizyjnego

5) Instalacje klimatyzacyjne

Wysoko wykwalifikowana kadra i wieloletnie doświadczenie gwarantują najwyższą jakość naszych usług.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

O jakości naszej pracy świadczą opinie naszych Klientów.

Logotypy unijne

Projekt unijny

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0234/19-00 z dnia 12.10.2021 roku

„Wdrożenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów”

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020