Obraz1

Jambox pakiet Na Start

Zawiera 45 kanałów w tym 26 w najwyższej jakości HD.

101 TVP1 HD
102 TVP2 HD
103 Polsat HD
104 TVN HD
105 TVN 7 HD
107 TV4 HD
108 TV Puls HD
109 TVP3 HD
111 TVP Info HD
116 TTV HD
119 TVN Fabuła HD
122 Puls 2 HD
123 Super Polsat HD
124 TVP Kultura HD
125 TVP Rozrywka
126 TVP Historia
128 TV Trwam
129 TV6 HD
130 Metro HD
131 WP HD
132 Nowa TV HD
133 Zoom TV HD
137 Antena HD
205 TVP Sport HD
246 Stopklatka TV HD
276 TVP ABC HD
300 Eska TV HD
314 Polo TV
355 Fokus TV HD
422 TVP Kobieta HD
502 Polsat
503 TVN
504 TVN 7
505 TV4
506 TV Puls
509 TTV
514 Super Polsat
515 TV6
516 Metro
517 WP
519 Zoom TV
522 Antena
542 Stopklatka TV
546 Eska TV
557 Fokus TV

Logotypy unijne

Projekt unijny

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0234/19-00 z dnia 12.10.2021 roku

„Wdrożenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów”

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie usługi telefonii mobilnej wraz z udostępnieniem e-usługi obsługi konsumenta przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego i e-dowodów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020